Dahilan ng pagdating ng kanluranin

Matatandaan nito ang ating pakikiisa sa pagtaas ng watawat mula Lunes hanggang Biyernes, na kapag Lunes ng umaga ay nagtatagpo-tagpo sa harap ng tagdan ng watawat ang mga kawani ng pamahalaan para sa panunumpa sa tungkuling kanilang gagampanan sa buong linggong kakaharapin.

Sinadyang gawing makabuluhan ni Marcela Agoncillo ang simbolo ng ating watawat – ang kahulugan ng kulay na pula, puti, bughaw, at dilaw, pati na rin ang diwang sinasagisag ng walong sinag ng araw, at tatlong bituin na nakapaloob sa isang tatsulok.

Sa kabuuhan, mahalaga ang mensahe nito: nakamit na nga natin ang inaasam na kalayaan mula sa mga mapaniil na banyagang mananakop.

Huwag sana nating kakalimutan ang higit tatlong siglong pinaghirapan at pinunan ng dugo at pawis ng ating mga ninuno upang maging isang ganap na malayang bansa ang tinatamasa natin ngayon.

Ang kalayaang nakamit dahil ipinagmakaawa lamang ay walang kabuluhan.

Hindi tulad ng kasarinlang pinagpanalunan matapos ipaglaban.

Nguni't hindi nangangahulugang nakaungos na tayo sa mga banta at paninindak sa ating Inang Bayan.

Sa aking pagmumuni, aking napagtanto na marami pa ring bagay-bagay na patuloy na sumisiil sa ating kalayaan.

Nitong Biyernes ng gabi lamang, 13 sundalong Marino ang nasawi habang 40 ang nasugatan.Saksi ang mundo sa ating pakikibaka, pati na rin sa matagumpay nitong pagtatapos.Dugo ng ating mga magigiting at dakilang bayani ang ipinadinilig sa malayang lupaing kinatatayuan ng mga Pilipino sa kasalukuyan.Noong ika-12 ng Hunyo 1898, ang mga puwersang rebolusyonaryo sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo ay nagtipon-tipon sa mismong lugar na ito ng bayan ng Kawit, na ang tawag pa noon ay Cavite Dos del Viejo, upang basahin sa publiko ang proklamasyon ng kasarinlan ng sambayanang Pilipino, bilang pagpapahayag ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas mula sa kolonyalismong pananakop ng bansang Espanya.Kaagad sinundan ito nang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas habang tinutugtog at hinihimig sa kauna-unahang pagkakataon ang ating Pambansang Awit na ang titik ay iniakda ng isa ring Kabitenyo, si Julian Felipe, na isinilang sa kalapit na lungsod ng Cavite.

Leave a Reply

  1. Sex dating no credit card or membership 28-Dec-2019 07:16

    Our members and guests are important to us, so all you have to do is come and watch Czech Massage or download whatever you want regardless of quantity, with the best possible quality and that’s it!